Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola


Apsveicam!

linda_l

Karjeras nedēļas ietvaros notikušajā neklātienes konkursā “Iepazīstam sava novada uzņēmumus!” 10.-12. klašu grupā 3. vietu ieguva mūsu skolas 12. A klases skolniece Linda Lavrinoviča.

 

Karjeras nedēļa

kn_2016

Jautājumi 7.-9.klasei: http://ej.uz/2016KN79 (35 jautājumi)
Jautājumi 10.-12.klasei: http://ej.uz/2016KN10_12 (50 jautājumi)


 

Tukuma novada 4. jauniešu forums “Aktīvs un BrīvPrātīgs

afisa_forums

4. oktobrī Tukuma Ledus halles Konferenču zālē norisinājās nu jau ceturtais jauniešu forums “Aktīvs un BrīvPrātīgs”, kurā piedalījās arī mūsu skolēnu komanda – Laura Skrača, Jolanta Kasperoviča, Amanda Kacara, Ēriks Gudaļevičs, Linda Lavrinoviča un Kitija Manfelde skolotājas Daces Rēķes pavadībā. Foruma mērķis bija kliedēt aizspriedumus par brīvprātīgo darbu, uzklausīt jauniešu viedokli, noskaidrot vēlmi un gatavību iesaistīties brīvprātīgajā darbā, kā arī izstrādāt priekšlikumus brīvprātīgā darba attīstībai Tukuma novadā.

Foruma viesi bija Ints Teterovskis,  kas ir pazīstams kā jauniešu kora “Balsis” mākslinieciskais vadītājs, nodibinājuma “Rīga 2014” brīvprātīgo programmas vadītājs; mūsu pašu tukumnieks Kaspars Liepa, uzņēmējs, mums zināms kā Kvazi Pizza īpašnieks, neformālās izglītības treneris un brīvprātīgais; Zane Ozoliņa, jauniete, “AmCham Latvia” Programmu un dizaina menedžere, Go Beyond Alumni projektu koordinatore, brīvprātīgā; kā arī jaunieši – brīvprātīgie  no Rojas novada Multifunkcionālā centra “Strops” un Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centra “Varavīksne”.


Tukuma novada atbalsta personāla, klašu audzinātāju un speciālo izglītības programmu MA seminārs

befunky-collage

4. oktobrī Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā notika seminārs, kas norisinājās divos cēlienos. Pirmais cēliens bija par Bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, ko vadīja Inga Krastiņa un Liene Masļeņikova. Tika pārrunātas vecāku tiesības un pienākumi, bērna pamattiesības, kā arī mūsu – pedagoga tiesības un pienākumi.

Savukārt otrais semināra cēliens bija par disciplinēšanas iespējām, ko vadīja Ilze Garkalne un Marija Sorokina, kur tikām informēti par pozitīvās disciplinēšanas pamatprincipiem un to nozīmi mūsu dzīvē.


Seminārs “Kvalitātes nodrošinājums pieaugušo neformālajā izglītībā”

limbazi

Mūsu skolas pārstāvji (Silva Freimane, Gita Aulaciema, Linda Otto, Sandra Rēķe, Velta Jastrebova un Dace Rēķe) 20. septembrī piedalījās seminārā “Kvalitātes nodrošinājums pieaugušo neformālajā izglītībā“, kas norisinājās Limbažos. Pirms semināra bija iespēja paviesoties Limbažu 3. vidusskolas struktūrvienības jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolā.

Darba kārtībā bija Andras Šenbergas uzstāšanās par kritērijiem kvalitatīvam pieaugušo izglītības iepirkumam, Dagnijas Vanagas atziņas par pieaugušo neformālās izglītības kvalitāti kā nepārtrauktu pilnveidi, Dainas Jāņkalnes informācija par EPALE: virzība uz pieaugušo neformālās izglītības kvalitāti un Kristīnes Pabērzas uzstāšanās par iespējām bibliotēkās pilnveidot pieaugušo neformālo izglītību.


Līgumu slēgšana un atjaunošana e-mācību vides lietošanai (tālmācībai):

31.09.16.: 9:00 – 14:00

01.11.16.: 9:00 – 15:00

02.11.16.: 9:00 – 14:00

03.11.16.: 9:00 – 14:00

04.11.16.: 9:00 – 14:00

Vairāk informācijas pa e-pastu: talmaciba@tukumavakarskola.lv


 

DSC_0126

Lai visiem mums šis mācību gads ir izdevies un atmiņu pilns!

Ir klāt 1. septembris, kas atkal mūs – skolēnus un skolotājus, sapulcina Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā. Direktores Silvas Freimanes uzrunā Zinību dienā tika sveikti ne tikai skolēni, bet arī skolotājas, kurām šis 2016./2017. mācību gads ir darba jubilejas gads:

  • skolotājas Rita Helviga un Ineta Čerpinska – 30;
  • skolotāja Ingrīda Jansone-Henkuzene – 20;
  • skolotāja Linda Otto – 10.

Noklausoties Latvijas prezidenta Raimonda Vējoņa, kā arī izglītības un zinātņu ministra Kārļa Šadurska apsveikumus, skolēni kopā ar skolotājiem devās uz kopīgu pirmo audzināšanas stundu!

Foto šeit


1.septembris 2016


Piedāvā BEZMAKSAS pamata un vidējo izglītību, kas respektē Tavu personīgo dzīves ritmu! TVNV


Vidējās izglītības atestātu un eksāmenu sertifikātu saņemšana

30.06.2016. no plkst. 13:00 līdz 16:00

vidusskolas atestaatu sanjemshana


12.klašu izlaidums 09.06.2016.

12.klase

Galerija šeit


9.klašu izlaidums 09.06.2016.

9.klase

 

Galerija šeit


Pēdējā skolas diena

Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:
Sava laime katram pašam jāatrod,
Savi draugi katram pašam jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg
Katram pašam marta saulē jāatkūst
Un ka ābelei no augļu svara jānolūst.
Katram pašam jārūgst līdzi raugam –
Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.
/Imants Ziedonis/
BeFunky Collage

Sporta diena 26.05.2016

Uzvarētājs ir sapņotājs, kas nekad nepadodas.

/Nelsons Mandela/

DSC_0058

Galerija šeit


Apsveicam

25.05.2016. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš izteicis atzinību mūsu skolas informātikas skolotājam Reinim Rukmanim par skolēnu sasniegumiem LIKTA un Microsoft Latvia konkursā „Programmē savai nākotnei”.

Vairāk informācijas šeit.


Pateicības pēcpusdiena 24.05.2016

PALDIES ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav vēl mainījusi kursu. 

/Jānis Jaunsudrabiņš/

web

24.maija pēcpusdienā skolas direktore Silva Freimane īpaši organizētā pasākumā sveica tos skolas skolēnus un skolotājus, kuri šī mācību gada laikā ir popularizējuši skolas tēlu sabiedrībā.

Skolotāji, kuri saņēma pateicības rakstus: Antra Brinkmane Brimane, Dace Rēķe, Ināra Kļaviņa, Linda Otto, Aiva Leitāne, Iveta Ivuta, Vēsma Balode, Rita Helviga, Reinis Rukmanis, Mareks Lavrinovičs, Ilze Rasa, Līga Lauziniece.

Skolēni, kuri saņēma pateicības rakstus: Mārtiņš Smilga, Inese Kazimironoka, Toms Zunde, Aleksejs Tihomirovs, Toms Bičolis, Ilona Kasperoviča, Sintija Māliņa, Ketija Peneze, Ilvija Krastiņa, Laura Skrača, Viesturs Vēzis, Aleksis Maļikovs, Karīna Vlasenkova.

Galerija šeit


Mūsu skola, vācot makulatūru, izglābj 23 kokus

Makulatuura

Makulatūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim kokiem” šogad piedalījās bērni un jaunieši no astoņām pilsētām un novadiem, kas atrodas SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” reģionā, savācot 168 640 kg vai turpat 169 tonnas makulatūras, kas ir par 46 tonnām vairāk nekā pagājušajā gadā, tādējādi no nociršanas pasargājot 2361 kokus.


 Mūsu skolā – ciemiņi

????????????????????????????????????

19. maijā mūsu skolā viesojās Saldus Vakara vidusskolas skolotāji.

Aktivitātē „Skaties un mācies no citiem” Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas vadība, atbalsta personāls un  pedagogi dalījās pieredzē par savu skolu, pedagoģisko darbu, atbalsta personāla darbu, stiprajām un vājajām pusēm, kā arī problēmu risināšanas paņēmieniem.


Pēdējā skolas diena un liecību izsniegšana 31.05.2016

afisha


Sporta diena 26.05.2016

afishas


Uzņēmēju dienas 25. – 26.05.2016 – piesakies šeit!

uznemejudiena


 Pēdējā zvana svētki 11.05.2016

Un atskanot Pēdējam zvanam

Mani pārņem sajūta – es spēšu.

Dzirdot eksāmenu soļus skanam –

Es zinu – es uzvarēšu!

DSC_0739

Galerija šeit


Mūsu skolas 4. maija Baltā galdauta svētki

4maijs


Erasmus+ programmas kursu jaunumi

gita165

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Gita Aulaciema laikā no 8.-16. aprīlim Erasmus+ programmas ietvaros piedalījās starptautiskos kursos Spānijas pilsētā Alcala de Henares (netālu no Madrides), kur apguva jaunas metodes datorbalstītā mācīšanās un mācīšanas procesā, izmantojot projektu darbu un savstarpēju sadarbību.

Kursos piedalījās 27 skolotāji no dažādām valstīm –Turcijas, Rumānijas, Grieķijas, Francijas, Somijas un Latvijas.

Kursos galvenais akcents tika likts uz tādas jaunas metodes kā mācīšanās sadarbojoties apguvi, izmantojot, piemēram, arī mūsu skolā lietoto e-mācību vidi Moodle. Kursu laikā tika iegūta informācija par vietni Webquest un starptautisko skolu sadarbības platformu e-Twinning un noslēgumā tika veidoti nelieli grupu projekti, pielietojot dažādus tiešsaistes rīkus – Padlet, Prezi, Animoto, Popplet, Powton u. c.  Darbojoties grupās, veidojās pozitīvi savstarpējie kontakti, kuri varētu tikt izmantoti turpmāk starptautisko projektu veidošanā.

Brīvajā laikā bija iespēja iepazīties ar Spānijas galvaspilsētas arhitektūru un mākslu, interesanto zooparku Fauniju, baudīt tradicionālos spāņu ēdienus – paelju, tapas un tortiljas.


 Samsung projekta jaunumi

15. aprīlī mūsu skolas komanda piedalījās Samsung Skola Nākotnei. Jaunais skolēns IV modulī “Runāt, lai sadzirdētu“. Tā notika Latvijas televīzijā.

Pirmo lekciju vadīja atraktīvais Zuarguss jeb Viesturs Dūle, kas mūs informēja par emocionālo intelektu (EQ).

Otro lekciju un praktisko nodarbību “Kā runāt trāpīgi?” vadīja mediju komunikācijas un prezentāciju vadīšanas pasniedzēja, žurnāliste Krista Vāvere.

Trešo lekciju “Spītnieka savaldīšana – kā tikt galā ar stresu un mūsdienu skolēnu?” vadīja psihoterapeite Aina Poiša.

Kristaps-Lapiks-foto-152


 

talkai

 Galerija šeit


Seminārs “No nogurušas sievietes līdz laimīgai

29. martā mūsu skolā tika noorganizēts Tukuma, Engures un Jaunpils atbalsta personāla un speciālo izglītības programmu speciālistu seminārs. To vadīja psiholoģe, pedagoģe un lektore Iveta Aunīte. Šajā seminārā piedalījās arī mūsu skolas skolotāji. Seminārā tika izrunātas šādas tēmas:

  • Ko nozīmē mīlēt sevi un apzināties savas vajadzības?
  • Kā veiksmīgāk plānot un pārvaldīt savas finanses un pilnveidot attiecības?
  • Stresa menedžments
  • Prieka profilakse

12941242_1143045235726633_295621017_o 12946946_1143045205726636_1378054907_o


Samsung komandas jaunumi #SamsungSkola

samsung_skola

31. martā mūsu skolas komanda piedalījās Samsung Nākotnes skolas III modulī „Tās nav tehnoloģijas – tā ir dzīve!

Pirmajā lekcijā uzzinājām visu par blogiem un mājaslapām, kas ir mūsdienu izpausmes platformas, kā arī paši praktiski veidojām blogu pieredzējušu speciālistu vadībā – Bruno Vēbera (Mozello.lv mārketinga komunikācijas projektu vadītājs) un Nikolaja Dutčuka (Mozello.lv līdzdibinātājs un izstrādes vadītājs).

Otrajā lekcijā mēs tikām informēti un apmācīti video veidošanā un tā izmantošanā mācībām. To vadīja Ilgonis Linde (TV režisors un operators).

Trešajā nodarbībā mēs apguvām animācijas veidošanu un to izmantošanu mācību darbā. To vadīja Aldis Strods (Kust motion animators).

Vairāk informācijas un attēlu galerijas šeit!


 Priecīgas, košas un saulainas Lieldienas!

easter_eggs_8


 Samsung projekta jaunumi #SamsungSkola

Skolas komanda šodien, 23. martā piedalās Samsung projekta III moduļa “Tās nav tehnoloģijas, tā ir dzīve” 1. nodarbībā “Digitālo tehnoloģiju lietošana un to jēgpilna izmantošana”.

Nodarbības par tehnoloģiju palīgrīkiem mācību procesā vada Jānis Lejnieks, “Samsung Electronics Baltics” produktu treneris.

Kristaps Skutelis, digitālo tehnoloģiju eksperts un bloga kursors.lv izveidotājs, informēs par Sociālajiem tīkliem un mākoņiem, palīdzēs atbildēt uz jautājumiem – Kur pazūd skolēni? Kāpēc? Kā viņus tur var atrast? Ko darīt, kad atrodam?

Satura palīgrīkus un resursus skolotājiem skaidros Sandra Bukovska, izglītības iniciatīvas “Iespējamā misija” matemātikas un informātikas skolotāja.

Informācijas vizualizācijas nozīme un izmantojamās platformas demonstrēs Nika Aleksejeva, “Infogr.am” pārstāve, bet Maija Katkovska, “Net Safe Latvia” Drošāka interneta centra vadītāja, mācīs, kā rīkoties, lai pasargātu sevi internetā ar drošām ierīcēm un uzvedības etiķeti.

SamsungIII


Pedagogu komandas izveidotā mācību filma “Zaļais sarkanais tomāts”

Skolas skolotāji – Ilze Rasa, Linda Otto, Reinis Rukmanis un Rita Helviga ir izveidojuši mācību filmu, kas ieguvusi pateicību 2016.gada 16.marta Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pedagogu radošo darbu izstrādē un prezentācijā pasākumā “IT audzināšanas procesā”.

Pateiciiba_filma


Vēlam veiksmi un izturību 12. klašu skolēniem eksāmenos!

20121012 DURVIS UZRAKSTS NOTIEK EKSÂMENS IZGLÎTÎBA SKOLA


Samsung projekta jaunumi #SamsungSkola

Mūsu skolas komanda – direktore Silva Freimane, direktora vietniece tālmācības darbā Linda Otto, krievu valodas skolotāja Ināra Kļaviņa un latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Rēķe 25. februārī piedalījās projekta “Samsung Skola nākotnei. Jaunais skolēns” II moduļa “Piesprādzējieties – sākas pārmaiņas!” nodarbībās par pārmaiņām, atgriezeniskās saites došanas – saņemšanas vērtību un argumentāciju, kā arī spriestspēju. Nodarbības notika neierastā vidē – airBaltic apmācību centrā – un lielisku lektoru vadībā:

  1. Rūta Lūse – “Spring Valley” pārmaiņu konsultante;
  2. Kristaps Ozoliņš – “Edurio” satura izstrādes vadītājs;
  3. Mārtiņš Vaivars – “Quo Tu domā?” valdes loceklis.

Skolas komandas uzdevums ir identificēt nozīmīgu izaicinājumu – problēmas skolas mācību darbā, kas ierobežo skolēnu mācību rezultātus un sasniegumus.

sams

 


 Mūsu skolēns – Latvijas Olimpiskajā vienībā

Lepojamies un turam īkšķus par mūsu skolēnu Emīlu Vasermani, kas ir iekļauts Latvijas Olimpiskajā vienībā un šobrīd cīnās par iespēju nokļūt uz 2016. gada Riodežaneiro vasaras Olimpiskajām spēlēm. Attēli šeit

IMG-20160202-WA0004


Mēs lepojamies

Mūsu 12.A klases skolēns Mārtiņš Smilga piedalās Egila Birznieka Jauno ģeogrāfu skolā. Šī skola pastāv jau 40 gadus. Mārtiņš ar labiem rezultātiem startē vairākās kārtās katru mēnesi. Pagaidām 12. klašu grupā viņam ir 1. vieta, bet Jauno Ģeogrāfu skolas skolēnu (vairāk kā 200 cilvēki) konkurencē – 5. vieta. Ja Mārtiņš pabeigs JĢS ar 1. vai 2. vietu 12. klašu grupā, tad Latvijas Universitātes ģeogrāfijas fakultāte ieskaitīs viņu budžetā. Foto šeit

ap.martins.smilga

 foto: no kreisās – Mārtiņš Smilga, no labās – Arvīds Urbanovičs (Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotājs)

Visu mīlētāju diena

14. februārī ik gadu visā pasaulē svin Valentīndienu – protams, arī mūsu skolā! Skolas pašpārvalde ierosināja skolā izveidot foto stūrīti, kur varētu veidot mīļas bildes kopā ar draugiem. Bildes no foto stūrīša tapšanas un uzstādīšanas

IMG-20160216-WA0003


Samsung projekta jaunumi

5. februārī Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas komanda piedalījās I moduļa apmācībās Skolotājs + mūsdienu skolēns = komanda. Vairāk informācijas šeit

11. februārī mūsu skolu apciemoja Samsung skola nākotnei. Jaunais skolēns projekta mentors Kārlis Andersons, lai iepazītos ar Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolu, skolēniem un skolotājiem.

karlis_anderons


Sniegavīru aktivitātes

Visu janvāri skolā interešu izglītības nodarbības bija tematiskas, lai sagatavotos visu pulciņu kopīgajam pasākumam “Sniegavīru aktivitātes”, kas notika 10. februārī, tūlīt pēc Meteņiem, Pelnu dienā.

Gan nodarbībās, gan noslēgumā piedalījās ne tikai interešu izglītībā iesaistītie, bet arī pārējie skolas skolēni – līdzdarbojās pulciņu stundās un sacentās komandu spēlēs.

Kāpēc tāds nosaukums? Tāpēc, ka senie latvieši uzskatīja, ka Meteņdienā noslēdzas ziema un Pelnu dienā sākas pavasaris. Pasākuma vienojošā tēma bija ziema, sniegs, sniegavīrs. Tās bija kopīgas atvadas no ziemas, kurām visi pulciņi bija ilgi un nopietni gatavojušies. Lasīt vairāk

12674743_1101414776556346_1405499355_o

Galerija


Skatuves runas konkurss

9. februārī mūsu skolā norisinājās ikgadējais Skatuves runas konkurss, kurā uzvaras laurus plūca 10. A klases skolniece Ilvija Krastiņa.

12696619_1101414916556332_1753046313_o

foto: no labās Mairis Māliņš (8.a), Kaspars Ivzāns (11.b), Ilvija Krastiņa (10.a), Anete Rodiņa (11.a), Kitija Manfelde (11.a) un Linda Lavrinoviča (11.a)

 Skolas komanda Samsung Skola nākotnei. Jaunais skolēns finālā


Barikādēm – 25

1453206509-1175_395x0

Barikāžu atceres pasākumu laikā klašu audzinātāji pārrunā un skatās video filmas par svarīgākajiem šo dienu notikumiem. Vēstures stundās skolēniem tiek izdalītas anketas. Tajās skolēniem jāintervē viens vai vairāki cilvēki ģimenē vai tuvākajā apkārtnē, kurš pats ir piedalījies Barikāžu notikumos, vai arī šie notikumi ir skāruši viņa tuviniekus. 21. janvārī skolēni dosies ekskursijā, lai iepazītos ar Barikāžu notikumiem uz vietas – Rīgā.

Filma no barikāžu dalībnieku atmiņu stāstiem


Projektu dienas

Career_Day_graphic

Projektu dienas Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā notiks 17. un 18. februārī. Projektu tēma – „Karjera

Šajās dienās tiek plānotas mācību ekskursijas uz ražošanas uzņēmumiem un profesionālās izglītības iestādēm.

Skolēni pētīs mācību priekšmetu saistību ar dažādām profesijām. Noskaidros – kāpēc ir jāmācās ķīmija, fizika, bioloģija, matemātika, svešvalodas, informātika un citi mācību priekšmeti, kā arī kuras specialitātes apgūstot, šie priekšmeti būs nepieciešami.


Karjeras diena “Nāc un uzzini!”

Afisa_26.01


 

107876__54ad18546bce2.jpg

Ar prieku un lepnumu paziņojam, ka mūsu skola ir iekļuvusi “Samsung Skola nākotnei. Jaunais skolēns” pusfinālā!

Vairāk informācija par apmācību programmu šeit


Lidice 2016

1674819_1401436_Lidice

Tukuma novada Domes ēkā no 2015.gada 14.decembra līdz 2016. gada 5.janvārim bija iespēja apskatīt konkursa „LIDICE 2016” 1. kārtas darbus. 44. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa tēma – „Skola? Izglītība!”

Konkursā piedalījās arī mākslas pulciņa dalībnieki: Ilona Kasperoviča, Monta Valujeva un Toms Bičolis. Monta Valujeva saņēma Tukuma novada Izglītības pārvaldes pateicību. Ilonas Kasperovičas un Toma Bičoļa darbi bija labāko darbu skaitā un tiek izvirzīti konkursa 2. kārtai Rīgā. Šie skolēni saņem Tukuma novada Izglītības pārvaldes atzinības rakstus un balvas.


Iepriekšējie notikumi

Uzdodiet savu jautājumu šeit