12. -13.maijā notikušajās Tukuma novada vieglatlētikas sacensībās “Olimpiskās dienas” mūsu skolas 10.a klases skolēns SANDIJS GORODCOVS izcīnīja četras medaļas. Viņš bija pārāks par saviem konkurentiem 100 m skējienā un lodes grūšanā, kā arī ieguva otro vietu šķēpa mešanā un 3.vietu 200 m skrējienā. Apsveicam ar panākumiem un izsakām pateicību sporta skolotājam A.BINDEMANIM.


2015.gada 14.maijā skolā notika Vides spēles “Apceļo Latviju!”. Katrai komandai bija jāizpilda 8! (daudz…) uzdevumi, no tiem daži (trīs) intenetā skolas e-mācību vidē tvnv.rtu.lv .

Bija azarts, sacensība un konkurence! Paldies visiem dalībniekiem! Mēs – skolotāji, redzējām un sapratām, ka Jūs – SKOLĒNI uzzinājāt jaunus faktus par Latviju un dabu, kā arī stiprinājāt klases kolektīvu, komandai kopīgi risinot ĻOTI sarežģītos un grūtos uzdevumus, jo tikai tā Jūs varējāt sasniegt tik labus rezultātus!


Trešdien, 13.maijā Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā norisinājās 9. un 12. klašuPēdējais zvans”. Izlaiduma klases sveica direktors, klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji, 7., 8., 10. un 11. klašu skolēni.

Pasākums sākās ar literāri muzikālo kompozīciju, kurā skanēja uzmundrinošas un pārdomu pilnas dzejas rindas un melodijas. Direktora un skolotāju uzrunās tika uzsvērta laimes un padarītā darba gandarījuma sajūtas nepieciešamība dzīvē, kā arī tuvojošies eksāmeni.


Tukuma Vakara un neklātienes skolas skolēnu komanda piedalījās vakarskolu sadraudzības pasākumā “JAUTRIE STARTI”, kas notika 2015.gada 8.maijā Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā. Pasākuma uzdevumi bija informācijas, pieredzes apmaiņa un draudzīgu attiecību veidošana starp vakarskolu jauniešiem un sadarbošanās prasmju attīstīšana jauniešos. “JAUTRIE STARTI” realizēja uzstādīto mērķi – popularizēja veselīgu dzīvesveidu un rosināja radošu gaisotni sadarbībā ar citām vakarskolām. Dažādās spēlēs, stafetēs, rotaļās un citās aktivitātēs piedalījās Tukuma, Talsu, Ventspils un Jelgavas vakarskolu audzēkņi un pedagogi.


2015. gada 6. maijā Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā norisinājās pasākums par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai. Pasākumā uzstājās direktors ar runu, kurā norādīja uz Latvijas brīvības nozīmību un neaizstājamību, uzsvēra skolotāju paaudzes dažādo politisko režīmu pieredzi, kā arī lika skolēniem aizdomāties un novērtēt to, ka viņi ir dzimuši brīvā Latvijā.

Pasākumā tika demonstrēta īsa vizuāla informācija par tā laika notikumiem, deklamēta dzeja un uzstājās skolēnu vokālā grupa.


Skola izsaka pateicību Mākslas pulciņa dalībniecēm – 9.klases skolniecēm par ieguldīto darbu un iegūto 1.pakāpes diplomu radošo spēļu darbnīcu konkursā “Rakstu darbi” Zemgalē, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes un Dziesmu un deju svētkiem.

Apsveicam un lepojamies – RŪTA ZAGORSKA ieguva 2.pakāpes diplomu, JOLANTA KASPEROVIČA 3.pakāpes diplomu un SINTIJA MĀLIŅA ieguva atzinību par veiksmīgu piedalīšanos konkursā!

Suminām skolotāju I.RASU par veikto darbu audzēkņu sagatavošanā konkursiem!


Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola piedalījās Latvijas Kinematogrāfistu savienības organizētajā bērnu un jauniešu veidoto leļļu un leļļu filmu konkursā Kikerigū!”.

20.aprīlī Rīgā, Leļļu teātrī notika konkursa noslēguma pasākums un dalībnieku apbalvošana.

Abi skolēnu veidotie darbi – gan lelle “Žurku Žanis” aptuveni no 100 konkursā iesniegtajām lellēm, gan animācijas filmiņa no vairāk nekā 40 animācijas darbiem ieguva 3.vietas kopdarbu grupā, pie tam, lelle papildus vēl ieguva Leļļu teātra speciālbalvu. Lelles un animācijas autori – 7. klases skolnieces: ILONA KASPEROVIČA, MONTA VALUJEVA, SONORA BROKA. Meitenēm konkursam palīdzēja sagatavoties skolotāji: I.RASA, L.OTTO un R.RUKMANIS. Skatīt galeriju


2015.gada 8.aprīlī skolā viesojās lektors Dainis Ozoliņš. Stāstījums par simboliem kultūrā bija noderīgs gan skolēniem, gan skolotājiem un lika paskatīties uz visiem zināmām lietām no cita skatu punkta.


Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs aicināja jauniešus un politikas veidotājus – deputātus, pašvaldības darbiniekus, iestāžu vadītājus, svētku kopā būšanā „NeParastas Lieldienas“, kas notika 2015.gada 1.aprīlī Tukuma novada Domē.

Diskusija „Kafija ar politiķiem” ļauj neformālā gaisotnē iepazīties un uzsākt sarunu, kas ir lielisks turpinājums dialoga veidošanai starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem pašvaldībā.

Mūsu skolas skolēni piedalījās radošajās darbnīcās, iepazina Tukuma pilsētas domi, tikās ar domes darbiniekiem un aktīvi līdzdarbojās olu meklēšanā. Neformālās sarunās veidojās dialogi ar citu skolu jauniešiem.


Mākslas pulciņa dalībnieces – 9.a klases skolnieces SINTIJA MĀLIŅA un JOLANTA KASPEROVIČA skolotājas ILZES RASAS vadībā veiksmīgi piedalījās Tukuma, Engures un Jaunpils novadu radošo spēļu darbnīcu 1.kārtas konkursā “RAKSTU DARBI” 27.martā. Meitenes piedalīsies arī Zemgales reģiona konkursa 2.kārtas noslēguma pasākumā Bauskā 24.aprīlī!


Savukārt, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā ar saviem darbiem piedalījās 9.a klases skolnieces SINTIJA MĀLIŅA, JOLANTA KASPEROVIČA, 9.b klases skolniece RŪTA ZAGORSKA un 7.klases skolniece SONORA BROKA (skolotājas ILZES RASAS vadībā). Trīs meiteņu darbi ir izvirzīti uz Zemgales reģiona konkursu Bauskā!

LEPOJAMIES AR PANĀKUMIEM UN VĒLAM VEIKSMI!


Tukuma, Engures un Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu SKATUVES RUNAS KONKURSĀ 17.martā Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas 7.klases skolniece ILONA KASPEROVIČA ieguva 2.pakāpi 7.-9.klašu grupā! Konkursam sagatavoties palīdzēja skolotāja GINTA MEDNE.

APSVEICAM!


2015.gada 12.februārī notika Tukuma, Engures un Jaunpils novadu VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSS “BALSIS 2015, kurā piedalījās arī Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas vokālais ansamblis skolotājas Sanitas Apines vadībā šādā sastāvā: Kristiāna-Kristīne Irbe un Karīna Vlasenkova – no 11.a klases un Alise Eglīte no 12.a klases un ieguva PIRMĀS PAKĀPES DIPLOMU! APSVEICAM!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu VIDES IZZIŅAS SPĒĻU KONKURSĀ “IEPAZĪSTI VIDI” 13.februārī sīvā 10 komandu konkurencē Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas komandas iesniegtā spēle “Ceļojums Latvijas dabā” vainagojās ar panākumiem – darbs tika izvirzīts visas Latvijas konkursa kārtai 24.aprīlī! Apsveicam 9.a klases skolnieces – Sintiju Māliņu un Jolantu Kasperoviču, kuras pārliecinoši demonstrēja spēles aktivitātes un skolotājas – Ilzi Rasu un Lindu Otto par konkursa materiālu radošu un kvalitatīvu sagatavošanu!


17.februārī skolā notika LATVIEŠU VALODAS KONKURSS” un tajā piedalījās 8 komandas. 7 dažādos uzdevumos dalībnieki apliecināja savas zināšanas, atjautību un veiksmi. Ar PUSPUNKTA pārsvaru “vinnēja” 11.b klases komanda “E 39”, kā otrie “finišēja” 11.a un 11.b apvienotā komanda “Vakarskolēni”, bet godpilno trešo vietu ieņēma “Veltiņas draudze un Laura” 12.a un 12.b klašu skolēnu sastāvāApsveicam dalībniekus un laureātus! Konkursu sagatavoja un veiksmīgi realizēja skolotājas: Dace Rēķe, Anda Ozoliņa, Līga Lauziniece, Ginta Medne.


2015.gada februārī Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātajā angļu valodas olimpiādē 10.-12.klašu grupā Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas 10.b klases audzēkne Džanani Sneha Sundar un 12.a klases audzēknis Mareks Timofejevs ieguva ATZINĪBU (5.vietu). 12.b klases audzēkne Laura Vancāne ieguva 11.vietu. Skolēnus pārbaudījumiem sagatavoja skolas angļu valodas skolotājas Aiva Leitāne un Vēsma Balode.


2015.gada 14.janvārī skolas vadība, un it īpaši skolotāji – E.Kaminska, I.Kļaviņa un A.Brinkmane-Brimane, izsaka pateicību par skolas audzēkņu piedalīšanos un panākumiem Tukuma, Engures un Jaunpils novadu olimpiādēs:

9.a klases skolniecei JOLANTAI KASPEROVIČAI par iegūto 2.vietu 8.-9.klašu grupā un 12.a klases skolniekam OSKARAM UPENIEKAM par iegūto 2.vietu 10.-12.klašu grupā atklātajā krievu valodas olimpiādē un 12.b klases skolniekam MĀRTIŅAM SMILGAM par iegūto 3.vietu 10.-12.klašu grupā ģeogrāfijas 32.olimpiādē.


2015.gadā jau 43.reizi ir noticis Starptautiskais bērnu un mākslas konkurss “LIDICE”, kura 1.kārtā veiksmīgi ir piedalījušās skolotājas I.Rasas sagatavotie 8.a un 9.a klases audzēkņi: KASPARS KĀPOSTIŅŠ, JOLANTA KASPEROVIČA un SINTIJA MĀLIŅA. Apsveicam un lepojamies!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu datorgrafikas un datormācības pulciņu video un īsfilmu konkursam “Pasaka- asaka” 2014.gada 08.decembrī Ziemassvētku laika tematikai ļoti atbilstošu un emocionālu animāciju skolotājas L.Otto vadībā ir sagatavojuši 11.klašu audzēkņi SIGNE SKUJA un GUNDARS SKUJA. Paldies Jums par jauko darbiņu! Skatīt animāciju.


Skolas avīzi Tukuma novada skolu avīžu konkursā “Tuvplānā” 2014.gada 02.decembrī ļoti veiksmīgi reklamēja un skolu pārstāvēja skolotāju I.Rasas, P.Čimura un S.Freimanes atbalstītie un uzmundrinātie skolēni: KARINA VLASENKOVA un EDGARS ROMANOSKIS! Paldies visiem par skolas publicitātes vairošanu! Skatieties galeriju šeit!


Paldies skolotājām A.Brinkmanei-Brimanei, V.Jastrebovai un G.Mednei par lielo darbu, kas tika ieguldīts skolēnu sagatavošanai Tukuma novada skolu 9.klašu erudīcijas konkursam “Gudrs Latvijai”.

SINTIJA MĀLIŅA, KETIJA PENEZE, MONTA SMILGA, ALEN ELVIJ ŠKOĻNIJ un KRISTIAN TRIFANOV – skola Jums pateicas par dalību konkursā 2014.gada 20.novembrī!


Skola izsaka pateicību skolas komandas “Palīdzīgās rokas” dalībniekiem: 7.-9.klašu skolēniem par piedalīšanos un iegūto 2.vietu Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma komitejas rīkotajā Pirmās palīdzības informatīvajā stafetē “Drošs un zinošs” 17.10.2014.:

SINTIJAI MĀLIŅAI, MAIRIM MĀLIŅAM, KETIJAI PENEZEI, LINDAI RATNIECEI, MONTAI SMILGAI, ALENAM ELVIJAM ŠKOĻNIJAM, MADARAI ŠNEIDEREI, KRISTIANAM TRIFANOVAM.

Arī skolas medicīnas māsai I.Endzelei liela pateicība par veikto darbu audzēkņu sagatavošanā dalībai pasākumā! Skatieties arī attēlu galeriju ar komentāriem!