Projekts “Developing Windows apps for better future”

Projekta ietvaros informātikas skolotājs Reinis Rukmanis apmācīja 16 skolas skolēnus web lapu veidošanā, izmantojot Microsoft Azure platformu.

azure

Interešu izglītības nodarbībās datorpulciņā skolēni izveidoja vairākas mājas lapas, bet labākais “veikums” piedalījās projekta konkursā 2016.gada februārī un tika atzīts par labu un kvalitatīvu darbu.

meduspods

Izveidoto web lapu varat apskatīties šeit: http://meduspods.azurewebsites.net/

 

 


Sniegavīru aktivitātes

12674743_1101414776556346_1405499355_o

Visu janvāri skolā interešu izglītības nodarbības bija tematiskas, lai sagatavotos visu pulciņu kopīgajam pasākumam “Sniegavīru aktivitātes”, kas notika 10. februārī, tūlīt pēc Meteņiem, Pelnu dienā.

Gan nodarbībās, gan noslēgumā piedalījās ne tikai interešu izglītībā iesaistītie, bet arī pārējie skolas skolēni – līdzdarbojās pulciņu stundās un sacentās komandu spēlēs.

Kāpēc tāds nosaukums? Tāpēc, ka senie latvieši uzskatīja, ka Meteņdienā noslēdzas ziema un Pelnu dienā sākas pavasaris. Pasākuma vienojošā tēma bija ziema, sniegs, sniegavīrs. Tās bija kopīgas atvadas no ziemas, kurām visi pulciņi bija ilgi un nopietni gatavojušies.

Mākslas pulciņa dalībnieki zīmēja un gleznoja ziemas ainavas un  bērnu ziemas priekus. Gatavoja apsveikuma kartiņas labdarības tirdziņam.

Floristikas pulciņa dalībnieki  labdarības tirdziņam izgatavoja lellītes sniegavīriņus. Sniegavīriņi ļoti patika gan skolēniem, gan skolotājiem un ziedojumi Tukuma dzīvnieku patversmei krājās ātri.

Mājsaimniecības pulciņā sniegavīri tika cepti. Lieli, balti olbaltuma sniegavīri tika nodoti degustācijai pasākuma dalībniekiem. Tie „ izkusa” tik ātri, ka visi pat nepaspēja nogaršot.

Šie pulciņi bija čakli strādājuši jau pirms pasākuma. Pārējo pulciņu dalībnieki piedalījās prezentācijas pēcpusdienas organizēšanā un norisē. Pasākums tika organizēts kā komandu sacensības, kurās piedalījās visu klašu komandas un skolotāju komanda – kopā 8 komandas. Katra interešu izglītības pulciņa pārstāvji organizēja vienu sacensību posmu ar saviem uzdevumiem.

Informācijpratības pulciņš bija sagatavojis krustvārdu mīklas un atjautības uzdevumus, kuri bija jāveic e- vidē.

Jauniešu iniciatīvas grupas dalībnieki sagatavoja interesantus pētījumus, spēles un asprātības uzdevumus, kā arī komandu zināšanu pārbaudi. Spēlēm un pētījumam nepieciešamos materiālus palīdzēja sagatavot kokapstrādes pulciņa dalībnieki.

Noslēdzošie sacensību posmi notika skolas zālē.

Katrai komandai bija jānodzied dziesma par  sniegu, salu, ledu vai kādu citu ar ziemu saistītu tēmu. Šo uzdevumu bija sagatavojuši  skolas vokālā ansambļa dalībnieki.

Tad visām komandām bija jāizspēlē improvizēta etīde. Katra komanda izlozēja kādu stāstu, ko bija sagatavojuši kustību improvizācijas pulciņa dalībnieki.  Stāsts bija jāparāda improvizētā uzvedumā. Šajā uzdevumā nepārspēta palika skolotāju komanda.

Noslēgumā visas komandas piedalījās sniegavīru stafetē, ko bija sagatavojis sporta pulciņš. Jautrās sacensības fotografēja un aprakstīja žurnālistikas pulciņa dalībnieki.

Galerija


Skolas avīze – 2015.gada septembris – novembris


Lidice 2016

1674819_1401436_Lidice

Tukuma novada Domes ēkā no 2015.gada 14.decembra līdz 2016. gada 5.janvārim bija iespēja apskatīt konkursa „LIDICE 2016” 1. kārtas darbus. 44. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa tēma – „Skola? Izglītība!”

Konkursā piedalījās arī mākslas pulciņa dalībnieki: Ilona Kasperoviča, Monta Valujeva un Toms Bičolis. Monta Valujeva saņēma Tukuma novada Izglītības pārvaldes pateicību. Ilonas Kasperovičas un Toma Bičoļa darbi bija labāko darbu skaitā un tiek izvirzīti konkursa 2. kārtai Rīgā. Šie skolēni saņem Tukuma novada Izglītības pārvaldes atzinības rakstus un balvas.