VĀRDS, UZVĀRDS AMATS UN/VAI PASNIEDZAMAIS MĀCĪBU PRIEKŠMETS(I)
Silva Freimane direktore
Gita Aulaciema direktora vietniece mācību darbā, vācu valoda
Ilze Rasa direktora vietniece audzināšanas darbā, mājturība, vizuālā māksla
Linda Otto direktora vietniece tālmācības darbā, informātika
Aiva Leitāne angļu valoda
Ineta Čerpinska angļu valoda
Vēsma Balode angļu valoda
Paulis Čimurs bibliotekārs, kulturoloģija
Maruta Vilumsone bioloģija, dabaszinības
Ingrīda Jansone-Henkuzene dabaszinības
Dace Mustafējeva ekonomika
Lienīte Zaperecka fizika, matemātika
Antra Brinkmane – Brimane ģeogrāfija
Rita Helviga informātika
Reinis Rukmanis IT administrators, informātika
Elita Kaminska krievu valoda
Ināra Kļaviņa krievu valoda
Līga Lauziniece latviešu valoda
Anda Ozoliņa latviešu valoda
Dace Rēķe latviešu valoda
Aija Zonberga matemātika
Sandra Rēķe matemātika
Mareks Lavrinovičs mājturība
Ināra Pirvica mūzika
Iveta Ivuta sociālās zinības, sociālais pedagogs
Aivars Bindemanis sports
Alda Šķudīte vācu valoda
Jolanta Ventlande vēsture, politika un tiesības
Velta Jastrebova vēsture, kulturoloģija
Zinta Linde psihologs
Ināra Gleizdāne kancelejas vadītāja
Sandra Štemberga grāmatvede
Inita Endzele medmāsa