karjera1

No 2017. gada septembra Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. Projekta mērķi ir uzlabot karjeras atbalstu izglītojamiem visās vecuma grupās, nodrošināt karjeras un vadības prasmju apguvi, veidot izpratni un nodrošināt informācijas pieejamību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Šobrīd rit aktivitāšu plānošanas darbs. Projekta ietvaros rīkotie pasākumi bagātinās skolas karjeras izglītības programmu. Skolēniem projekta aktivitātes ļaus labāk izprast karjeras informāciju, paplašinās redzes loku, dos impulsu iepazīt sevi un profesiju pasauli dažādos aspektos, kā arī tikties ar profesionāļiem uzņēmumos un meistardarbnīcās skolas vidē. Pedagogiem tā būs iespēja gūt jaunu pieredzi un izkopt darba metodes karjeras izglītības jomā.  Projekts turpināsies līdz 2020. gada 31.decembrim.Karjera2

Atvērt uzņēmumu durvis un iepazīt ceļu uz nākotnes profesiju

No 9. līdz 19. novembrim Karjeras nedēļu pasākumos 3154 Tukuma, Engures un Jaunpils novadu bērni un jaunieši iepazinās ar savu novadu darba tirgu un profesijām, piedalījās ekskursijās, konkursos, tematiskajās nodarbībās un citās aktivitātēs.

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, 4.-12.klašu skolēnu iecienītākais pasākums bija neklātienes konkurss “Iepazīsti uzņēmumus!”, kurā piedalījās 819 jaunieši.

no 93 dalībniekiem vislabāk veicās Tukuma 2.vidusskolas 12.klases skolniecei Ancei Annijai Konovai, vienīgajai iegūstot maksimālo punktu skaitu.

Par laureāti 10.-12.klašu grupā tika atzīta arī Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas skolniece Ilvija Krastiņa.

Jautājumus konkursam sagatavoja Tukuma, Engures un Jaunpils novadu uzņēmēji un darba devēji, bet konkursa tehnisko norisi nodrošināja Tukuma Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra speciālisti.


Apsveicam!

Monta_Cherpinska_TVNV-page-001

Sveicam mūsu 11. A klases skolnieci Montu Čerpinsku (skolotāja Dace Rēķe) ar iegūto 2. vietu Karjeras nedēļas konkursā “Mans interesantais CV“.


Karjeras nedēļa

CV KN konkursam_WEB-page0001

7.-9. klasei http://ejuz.lv/7lidz9klasei

10.-12. klasei http://ejuz.lv/10lidz12klasei

Neklatienes_konkurss_WEB-page0001


Projektu dienas

Projektu dienu ietvaros 17.februārī 10.a klases skolēni devās mācību ekskursijā uz A/S Tukuma Straume.

Ekskursijas laikā skolēniem par uzņēmuma darbību stāstīja:

Ineta Renāre – Ražošanas daļas vadītāja

Laura Vītola Buturla – Mazo dzīvnieku barības ražošanas ceha vadītāja

Sandra Kūla – Laboratorijas vadītāja

Mūsu skola saka paldies A/S Tukuma Straumes kolektīvam un īpaši pateicamies reklāmas daļas vadītājai Ligitai par teicami noorganizētu ekskursiju.

IMG_6838

10.a klases skolēni redzēto un dzirdēto klases audzinātājas Ināras Kļaviņas vadībā un ar informātikas skolotāja Reiņa Rukmaņa atbalstu apkopoja Infogrammās: Infogrammas apskaties šeit


Karjeras diena “Nāc un uzzini!

26. janvārī Tukuma 2. vidusskolā norisinājās karjeras diena Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolām.

Karjeras dienā piedalījās arī mūsu skolēni, kuriem bija iespēja iepazīties ar  Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu, Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžu, LU Rīgas Medicīnas koledžu, PTIC Jelgavas Tehnikumu, PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, Jelgavas Amatu vidusskolu, Zaļenieku komerciālo un amatniecības vidusskolu, RTU Rīgas Biznesa skolu, RTU Inženierzinātņu vidusskolu.

Par augstākās izglītības iespējām stāstīja Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Ventspils Augstskolas, Vidzemes Augstskolas, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas pārstāvji. Bija iespēja arī iepazīties ar neformālo izglītību Tukuma novada Multifunkcionālajā Jaunatnes iniciatīvu centrā, kā arī par personīgās pilnveides un profesionālās izglītības iespējām, ko piedāvā programma “Go Beyond” un VIAA projekts “Jauniešu garantija”. Galerija šeit

12443928_1105487586149065_1041101164_o (1)


 

Karjeras nedēļa

No 12. līdz  16. oktobrim novadā notika karjeras nedēļa, kuras ietvaros rīkotajos pasākumos piedalījās arī mūsu skolas skolēni. Attēlu galerija

Vislielākā interese bija par neklātienes konkursu, kur aizpildot anketu, bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par Tukuma, Engures un Jaunpils novadu uzņēmumiem un profesijām tajos.

Pamatskolu grupā konkurence bija ļoti liela – piedalījās 369 skolēni. No mūsu skolas – 13. Vidusskolas grupā piedalījās 70 skolēni un no tiem – 28 mūsējie. Arī konkursa uzvarētāja Karīna Vlasenkova ir no mūsu skolas.

Dažādas aktivitātes notika arī klasēs – audzinātāji pārrunāja aktuālus jautājumus par karjeras izvēli un pildīja interesantus testus, piemēram: Dotumu izpēte, Lēmumu pieņemšana, Studiju izvēle, Veselība profesijās u. c., kas pieejami interneta vietnēs www.prakse.lv un www.profesijupasaule.lv

kariina


Preses relīzeKN2015_logo

2015. gada 9. oktobrī

Tukumā pirmo reizi notiks Karjeras nedēļa

 Šogad pirmo reizi Tukuma, Engures un Jaunpils novada izglītības iestādēs no 12. līdz 16. oktobrim notiks Karjeras nedēļa, kuras vadmotīvs visā Latvijā ir “Atver profesijas durvis!”. Tās laikā bērni un jaunieši dažādos pasākumos varēs apzināt tālākās izglītības un karjeras izvēles iespējas, kā arī iepazīt dažādas profesijas un uzņēmumus. Karjeras nedēļa mūsu novados tiks atklāta 12. oktobrī plkst. 9.00, kad katrā novada skolā 5.-12. klašu skolēni varēs sākt piedalīties neklātienes tiešsaistes konkursā par Tukuma, Engures un Jaunpils novadu uzņēmumiem un profesijām tajos.

“Būtiski ir jau pirmsskolas vecumā sākt iepazīt pēc iespējas vairāk profesiju, iespējams, tad, pabeidzot 9. vai 12. klasi, skolēniem jau būs radies priekšstats par profesiju pasaules daudzveidību, iegūtas prasmes ne tikai izzināt sevi, bet arī atrast informāciju par dažādu jomu profesijām, to saturu, darba pienākumiem, kā arī izprast darba tirgus tendences šodien un nākotnē. Izglītības iestādēs visa mācību gada garumā tiek plānotas dažādas aktivitātes karjeras jautājumos, taču šajā mācību gadā esam nolēmuši organizēt Karjeras nedēļu, kas valstī notiek jau ceturto gadu,” stāsta Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Marita Bērziņa. “Aicinu tajā iesaistīties ne tikai pirmsskolas audzēkņus un skolēnus kopā ar saviem pedagogiem, bet arī  vecākus gan kā savu bērnu atbalstītājus un motivētājus, gan arī kā dalībniekus, stāstot un rādot savu pieredzi kādas profesijas ikdienā. Esam pateicīgi  uzņēmējiem, kuri atbalsta šīs iniciatīvas, un, konkrēti, Lienei Dubrovskai-Bedrītei, kura ir šīs idejas iniciatore un kura veido sadarbību ar dažādiem uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām, kuri dažādā veidā ir iesaistīti šīs nedēļas norisē.”

Karjeras nedēļā laikā Tukuma, Engures un Jaunpils novada bērniemun jauniešiem būs iespēja piedalīties tādās aktivitātēs kā zīmējumu konkursā pirmsskolas vecuma bērniem “Interesantākā profesija manā ģimenē”, neklātienes konkursā “Novada uzņēmumi un profesijas tajos” pamatskolas un vidusskolas skolēniem, konkursā 8.-9. klašu komandām “Ceļvedis profesiju pasaulē”. Savukārt sākumskolas klasēs tiks organizētas tikšanās ar skolēnu vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem, lai viņi pastāstītu par savām profesijām, kā arī notiks došanās pie kāda radinieka uz viņa darbavietu, lai iepazītu profesiju reālajā darba vidē. Ar visiem Karjeras nedēļas pasākumiem Tukumā var iepazīties vietnē: www.viaa.gov.lv/karjeras_nedela.

Karjeras nedēļu Tukuma, Engures un Jaunpils novadā no 12. līdz 16. oktobrim rīko Tukuma novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un citiem sadarbības partneriem un atbalstītājiem, kuru vidū ir: A/S “Tukuma Piens”, SIA “Šokolādes muzejs”, SIA “Pure Chocolate”, SIA “Puratos”, Līgatnes dabas takas, Junior Achivement Latvia, Radošā apvienība “Svētku Bode”, kas iesaistīti Karjeras nedēļas norisēvietējā mērogā).

Par Karjeras nedēļu 2015

 Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties radošajās darbnīcās un konkursos, kā arī laimēt balvas.

Karjeras nedēļu no 12. līdz 16. oktobrim organizē VIAA sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un izglītības pārvaldēm. To atbalsta Eiropas Komisijas programma Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance ietvaros.

Šogad Karjeras nedēļa norisināsies vienlaikus 20 Latvijas pilsētās un novados: Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Jēkabpilī, Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Rojā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Alūksnē, Saldū, Ogrē, Lielvārdē, Talsos, Dagdā, Preiļos un Tukumā.

Sīkāka informācija par pasākumiem šajās pilsētās un Karjeras nedēļu pieejama vietnē: www.viaa.gov.lv/karjeras_nedela.

 Informāciju sagatavoja:

Evita Korna,

Tukuma novada audzināšanas darba speciālistu MA vadītāja

E-pasts: evita.korna@t2v.lv

Tālrunis: 26494714
Karjera_Afisa_novads

Jauniešu diskusija “Vai profesijas durvis var atvērt jau skolā?”: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/kn_2015/kn_2015_jaunumi/

Pasākumu vadīja žurnālists Ansis Bogustovs. Diskusijā aicināti piedalīties bija:

  • Mikus Upmalis, Start IT programmas satura izstrādātājs, izveidojis IT uzņēmumu uzreiz pēc vidusskolas pabeigšanas;
  • Vladislavs Aščeulovs, RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēns;
  • Haralds Saušs, WorldSkills 2015 dalībnieks, pavārs;
  • Eva Kataja, uztura speciāliste, studējusi Latvijā un ārzemēs, uzsākusi uzņēmējdarbību;
  • Vēsma Asja Kurzemniece, Jelgavas ģimnāzijas skolniece, darbojusies programmās “Skolēnu mācību uzņēmums” un “Līderība”;
  • Silga Čerpinska, poligrāfijas speciāliste uzņēmumā Livonia Print, darba vidē balstītu mācību programmas dalībniece.

Lūk, šeit var noskatīties visu jauniešu video, kas piedalījās diskusijā, tajā skaitā Jāņa Strapcāna video, kas nebija diskusijā:

Zemāk video pa vienam:

§ Jānis: https://youtu.be/x7wt9Bm2y8A

§ Haralds: https://youtu.be/d2kM2UhY2Kg

§ Mikus: https://youtu.be/DcIXg81HcJk

§ Silga: https://youtu.be/xAzQm0JHMYY

§ Vēsma: https://youtu.be/1LXulcQMmL0

§ Vladislavs: https://youtu.be/PMG6aK2mnpw