Projekta rezultāti

 • Ieteikumi vienlīdzībai un kvalitātei – uzrakstīti pēc aptaujas veikšanas katrā no sadarbības skolām, lai pēc iespējas labāk izzinātu skolēnu iespējas un šķēršļus. Labās prakses izvērtējums un iespējas pārņemt pieredzi. Latvija būs atbildīga par ieteikumu uzrakstīšanu.
 • PowerPoint prezentācijas tiks sagatavotas par pozitīvo pieredzi sadarbības valstīs pēc likumdošanas, publikāciju un patiesās situācijas izpētes katrā valstī un skolā. Beļģija apkopos prezentācijas un publicēs tās mājas lapās, eTwinning un Facebook. Tās tiks izmantotas, lai sagatavotu aktivitātes un mācību materiālus skolēniem.
 • Dalīšanās ar pozitīvo pieredzi un darbalapu/aktivitāšu kolekcija. Skolotāji no katras skolas sagatavos aktivitātes, spēles un sadraudzēšanās aktivitātes skolēniem, lai nodrošinātu iekļaušanās iespējas un, lai katram individuāli palīdzētu veidot un pārvaldīt savu karjeru. Visu materiālu kopsavilkumu, darblapas un aktivitātes apkopos Rumānija. Gala rezultātu pārbaudīs skolēni pilnīgi jaunā un neierastā vidē, sadarbojoties  vispārējās izglītības skolēniem ar skolēniem ar īpašām vajadzībām – atšķirīgas, daudzveidīgas un multikulturālas mācību stundas laikā  īstermiņa skolēnu apmaiņas laikā. (C1)
 • Ieteikumi, kā izveidot efektīvus un modernus mācību materiālus. Ieteikumi tiks uzrakstīti personāla apmācību laikā, kuru organizēs Latvija, un tos izmantos skolotāji, lai izveidotu mācību materiālu iekļaujošās izglītības skolēniem ne tikai projekta ietvaros, bet gan arī pēc projekta beigām. Ieteikumi tiks publicēti skolu mājas lapās, Facebook un eTwinning.
 • Ieteikumi par iekļaujošās izglītības skolotāju zināšanām un kompetencēm. Ieteikumi tiks uzrakstīti personāla apmācību laikā Rumānijā. Tie galvenokārt balstīsies uz atvērtu un mūsdienīgu izglītību, nodrošinot labāku skolotāju profesionālo pilnveidi un sniegumu saistītu ar skolas vajadzībām, nodrošinot augsta līmeņa izglītību visiem skolēniem saskaņā ar Eiropas vienlīdzības principu. Ieteikumi tik publicēti skolu mājas lapās, Facebook un eTwinning.
 • Aptaujas, lai uzzinātu skolēnu intereses, mācīšanās veidus un attieksmi. Skolotāju apmācību laikā Rumānijā, skolotāji izveidos aptauju, kuru izmantos skolotāji savās skolās. Tās tiks publicētas skolu mājas lapās, Facebook un eTwinning.
 • Skolotāju apmācību kursi. Apmācību laikā Latvijā tiks izveidoti mācību materiāli un tiks uzrakstīti ieteikumi par mācību materiālu izveidošanu. Skolotāju apmācība Rumānijā koncentrēsies uz skolotāju izmantotajām metodēm, lai uzturētu efektīvu mācību vidi, kopīgu mācīšanos, īstenojot iekļaušanas praksi, kā arī veicinot pozitīvu klimatu visā skolā.
 • Spēļu un aktivitāšu kolekcija. Aktivitātes organizēs vispārējās izglītības skolēni un brīvprātīgie īpašo vajadzību skolēniem. Neformālas aktivitātes skolēniem, kuras organizēs brīvprātīgie no organizācijām, kas nav saistītas ar skolu. Tēma ir kultūru atšķirība, nesaskaņu risināšana un komunikācija.
 • Iekļaujošās izglītības diena, kuru svinēs projektā iesaistītie skolēni un skolotāji projekta beigās. Viss notikums tiks ierakstīts un visas veiktās aktivitātes tiks aprakstītas izplatīšanas nolūkiem.
 • Raksti avīzēs vai internetā, brošūras/informatīvas lapiņas vecākiem un citām skolām, lai izplatītu projekta rezultātus.
 • Karjeras uzsākšanas mape ar pašnovērtējumu, CV un motivācijas vēstuli.
 • Wiki lapa, kura satur materiālu par karjeras ieteikumiem. Rumānijas sadarbības partneri izveidos Wiki lapu, lai publicētu visu informāciju pārtulkotu katrā sadarbības valsts valodā.