EFEKTĪVA E-MĀCĪBU VIDE BALSTĪTA UZ DIGITĀLĀM KOMPETENCĒM

Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA229-046952_1
Projekta koordinators: Tukuma vakara un neklātienes vidusskola, Latvija
Partneri:
LICEUL TEHNOLOGIC FRANCISC NEUMAN, Rumānija
Industrijsko-obrtnička škola, Horvātija
Riksgymnasiet för Döva och Hörselskadade, Zviedrija
Agrupamento de Escolas Sá de Miranda, Portugāle
2o Epaggelmatiko Lykeio Katerinis, Grieķija

Budžets: 25 234

Periods: 2018.gada 1.septembris – 2020.gada 31.augusts

Projekta mērķi:
1. Skolēnu un skolotāju digitālo kompetenču pilnveide atbalstot efektīvu IKT
izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā.
2. Pieredzes apmaiņa interaktīvu un motivējošu mācību materiālu un stundu
plānu izveidē, izmantojot e-mācību platformas un e-rīkus.
3. Sagatavot skolēnus jēgpilnai IKT izmantošanai.
4. Sagatavot skolotājus efektīvai un motivējošai IKT izmantošanai klasē un e-
mācību platformā.
5. Palīdzēt skolām ieviest inovatīvas e-vides iespējas, atbalstot visu skolēnu
vajadzības.

Projekta dalībnieki ir skolotāji, vispārējās izglītības, speciālās un profesionālās izglītības skolēni ( ieskaitot skolēnus ar īpašām vajadzībām un ierobežotām iespējām), skolu vadības, citas ieinteresētās skolas un organizācijas atbildīgas par izglītības kvalitāti.

Projekta rezultāti:
Rokasgrāmata skolotājiem par mājas lapu, interaktīvu materiālu un rīku izmantošanu.
Stundu plāni, kuros izmantoti interaktīvi materiāli un digitālās kompetences eksāmena priekšmetos.
Konkurss skolēniem, pārbaudot IKT prasmes un vispārējās zināšanas eksāmena priekšmetos.
Skolēnu veidoti materiāli, izmantojot IKT prasmes.

ETwinning vietne ar visiem rezultātiem pieejamiem skolotājiem.
Raksti un izdevumi rezultātu izplatīšanas nolūkam.
E-mācību platformas.
Zināšanas un pieredze e-mācību jomā.
Augsti attīstītas skolēnu un skolotāju digitālās prasmes nepieciešamas mācībām un
karjeras attīstībai.
Labākas svešvalodu zināšanas.

Projekta noslēgumā visas partnerskolas
– Būs dalījušās pieredzē un labās prakses piemēros.
– Būs iemācījušies kā veidot efektīvus un motivējošus mācību materiālus,
ievērojot skolēnu individuālās vajadzības
– Būs ieviesušas inovatīvus līdzekļus e-mācību vides attīstībai, nodrošinot
ikviena skolēna vajadzības.
– Būs sagatavojušas skolēnus jēgpilnai IKT rīku izmantošanai mācīšanās
procesā.
– Būs izmantojušas projektu kā resursu ilgtermiņa attīstībai.
– Būs ieguvušas pozitīvu pieredzi no sadarbības Eiropas līmenī.

Projekta ilgtermiņa sasniegums būs izglītības procesā radīto iespēju nozīme
individuālai attīstībai un augstākam dzīves līmenim, labākai karjerai, augstākai
apmierinātībai ar savu dzīvi un karjeru, lielākas iekļaušanas iespējas pateicoties
jēgpilnai tehnoloģiju izmantošanai.