Jautājums: Vai es varu izņemt dokumentus sestdienā?

Atbilde: Nē, dokumentus var izņemt tikai darba dienās no plkst. 9:00 – 16:00.


 

Jautājums: Kādi dokumenti vajadzīgi, lai mācītos tālmācībā?

Atbilde: Sadaļā “Uzņemšana” ir pieejami “Uzņemšanas noteikumi”, kuros ir uzskaitīti iesniedzamie dokumenti atkarībā no izglītības posma (pamata vai vidējā izglītība) un klases, kurā vēlaties iestāties. Tad, kad ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un Jūs esat mūsu skolas skolēns,  Jums jāraksta iesniegums par to, ka vēlaties mācīties tālmācībā un jānoslēdz ar skolu līgums par skolas e-mācību vides izmantošanu. Kad tas ir izdarīts, e-mācību vides administrators Jums nosūta pieslēgšanās datus e-mācību videi Moodle platformā, kā arī sniedz atbildes uz Jūsu jautājumiem par šīs vides izmantošanu klātienē vai e-vidē.